Deney ve Sergi Birimleri Her yaştaki ziyaretçiler için, yaklaşık 50 parçalık deney seti

AERODİNAMİK BİSİKLET • FİZİK • MATEMATİK • İNSAN VÜCUDU

Bu sergi birimi, ziyaretçilere “güç” kavramını açıklamaktadır. Pedallar çevrildiğinde, kolon içindeki top yükselerek üzerindeki cetvelden yaklaşık kaç watt gücünüz olduğu belirlenebilir.

SES GECİKTİRİCİ • ALGI • İLETİŞİM

Ziyaretçilere, konuştuklarını kısa bir süre sonra kulaklık vasıtasıyla dinletilerek iki ayrı uyaran ile konuşmak gibi basit bir olayın bile ne kadar zor olduğu anlatılmaktadır.

HAREKET SÜRESİ • İNSAN VÜCUDU

Bu sergi biriminde, ziyaretçilerimize bir tepki gösterme sürelerini ölçebilmelerini sağlamak amaçlanmıştır.

DENGE ALETİ • SPOR • İNSAN VÜCUDU

Bu sergi biriminde ziyaretçilerimize dengede kalabildikleri süreyi ölçebilmeleri sağlanmaktadır.

SES GECİKTİRİCİ • ALGI • İLETİŞİM

Ziyaretçilere, konuştuklarını kısa bir süre sonra kulaklık vasıtasıyla dinletilerek iki ayrı uyaran ile konuşmak gibi basit bir olayın bile ne kadar zor olduğu anlatılmaktadır.

MAC PAINT • İLETİŞİM

Bu sergi biriminde, ziyaretçilerimize bilgisayar kullanımını sevdirmek ve bilgisayar kullanmanın hiç de zor olmadığını göstermek amaçlanmıştır.

SES DEĞİŞTİRİCİ • İLETİŞİM • İNSAN VÜCUDU

Bu sergi biriminde ziyaretçilerimize sesin bir dalga hareketi olduğu her değişik sesin farklı bir dalga boyuna dolayısıyla frekansa sahip olduğu anlatılmaktadır.

ESNEKLİK TESTİ • İNSAN VÜCUDU

Bu sergi biriminde, vücudunuzun esnekliğini ölçebilirsiniz.

KONUŞAN DAKTİLO • FİZİK • İNSAN VÜCUDU

Bu sergi biriminde, ziyaretçilerimizin elektronik olarak konuşan bir aletle tanışmaları sağlanmaktadır.

SIKMA TESTİ • İNSAN VÜCUDU

Bu sergi biriminde ziyaretçiler, sıkma kuvvetlerini ölçebilirler.

REAKSİYON SÜRESİ • SPOR • İNSAN VÜCUDU

Bu sergi biriminde ziyaretçilerimiz, bir uyarıcıya karşı ne kadar kısa sürede reaksiyon gösterebileceklerini ölçebilirler.

MÜZİK SENTEZLEYİCİ • FİZİK • MATEMATİK • İLETİŞİM

Bu sergi biriminde bir sentezleyicinin (synthesizer) çıkardığı sesler ve bu sesleri oluşturan elektrik sinyalleri osiloskop aracılığıyla görülebilmektedir.

STEREO GÖSTERİCİ • ALGI • İNSAN VÜCUDU

Çeşitli stereo fotoğraar kullanılarak üç boyutlu (3D) görme ve stereo göstericiler hakkında ziyaretçiler bilgi edinebilirler.

SICAK HAVA BALONU • FİZİK • MATEMATİK • ÇEVRE

Sıcak Hava Balonunun çalışmasını anlatmak, balon hakkında bilgi edinmek ve hava-ısı ilişkisini açıklamak amaçlanmıştır.

YAMUK PENCERE • ALGI

Bir ve iki gözle görme arasındaki farkın, cismin şekli ve gölge durumu ile nasıl aldatıcı bir özellik kazandığı anlatılmaktadır.

GÖLGE TÜNELİ • FİZİK • MATEMATİK

Gölgenin bile fotoğrafının çekilebileceğini kanıtlamaktadır.

KAZANANI TAHMİN ET • FİZİK • MATEMATİK

Aynı büyüklükte, aynı ağırlıkta iki disk yarıştırılarak enerji ve enerjinin korunumu hakkında bilgi verilmektedir.

FISILTI TABAKLARI • FİZİK • MATEMATİK • İLETİŞİM

İki parabolik yansıtıcı ile arada hiçbir bağlantı olmadan, fısıltı ile konuşulabilir, ses ve dalgalar hakkında bilgi edinilebilir.

KENDİNİZİ SINAYIN • FİZİK • MATEMATİK

İki farklı kutuda, bilimsel yargılardan oluşan 10 metni okuyarak doğru veya yanlış olduğunu işaretleyin ve cevabınızın anında doğru mu yanlış mı olduğunu gözleyin.

KUM SARKACI • FİZİK • MATEMATİK

Bir sarkaç kullanılarak, kumun bıraktığı izlerle oluşan şekillerin görülmeleri ve hakkında bilgi edinmeleri sağlanmaktadır.

IŞIKTAKİ RENKLER • FİZİK • MATEMATİK • ALGI

Bu sergi biriminde Başak Burcu Kümesi’nde bulunan galaksilerin fotoğrafı yerleştirilmiştir. Ayrıca fotoğraf üzerindeki büyüteç ile istenen galaksi daha yakından da incelenebilmektedir.

KARADELİK MODELİ • FİZİK

Bu sergi biriminde ziyaretçilerimize uzayda bulunduğu bilinen karadelikler hakkında bilgiler verilmekte ve bir karadeliğin çekimine yakalanmış gezegenlerin yaptıkları hareketi inceleyebilmeleri sağlanmaktadır.

HOLOGRAM • FİZİK • MATEMATİK • ALGI

Yeni bir bilimdalı olan Holografi’nin bir uygulaması ziyaretçilere sunulmaktadır.

OLASILIK OYUNU • FİZİK • MATEMATİK

Bu birimde ziyaretçilerimize olasılık dağılımlarından biri olan normal dağılım yada Gauss dağılımını anlatmak amaçlanmıştır.

PLAZMA TOPU • FİZİK • MATEMATİK

Maddenin pek bilinmeyen ama evrende en yaygın olan dördüncü hali, yani plazma hali ziyaretçilere tanıtılmaktadır.

SÜRÜCÜ REAKSİYON ZAMANI • SPOR • İNSAN VÜCUDU

Sürücü reaksiyon süresini test etmek için, sağ ayağın gaz pedalından çekilip fren pedalına basılması için geçen süre ölçülmektedir.

YILDIZ ÇİZİN • ALGI

Aynadaki görüntü, gerçek gibi görünse de aslında insanı yanıltan tarafları hiç eksik değildir. Ziyaretçiler bu bölümde bununla ilgili bir deneyimle karşı karşıya gelirler.

AÇISAL MOMENTUM • FİZİK

Fiziğin mekanik dalının önemli konularından “açısal momentum”, ziyaretçilere çok pratik, zevkli ve basit dönme hareketleri yapmayı mümkün kılan döner platformlar sayesinde kolayca anlaşılır bir tarzda sunulmaktadır.

PEDAL KUVVETİ • FİZİK • İNSAN VÜCUDU

Mekanik enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesinin denenerek öğrenilmesidir.

BERNOULLİ ÜFLEYİCİ • FİZİK • MATEMATİK

Akışkanlar mekaniği temel ilkelerinin verilmeye çalışıldığı bu sergi biriminde, ziyaretçiler bizzat deneyerek alçak basınç yüksek basınç bölgeleri ve uçakların aerodinamik özellikleri ile ilgili bilgiler edinmektedir.

GERÇEK GÖRÜNTÜ • ALGI

Gerçek ve sanal görüntü arasındaki fark görülmekte, ışığın kırılması ve yansıması sonucu aynalar kullanılarak bir cismin sanal görüntüsü başka bir yerde görülmektedir.

KÜÇÜK DÜNYA • FİZİK • MATEMATİK • İNSAN VÜCUDU

Gözlerimizle göremediğimiz mikro dünyanın nasıl bir ortam olduğunu hiç merak ettiniz mi? Mikroskoplarımız, meyve sineğinden balık pullarına, yılan derisinden gazete kağıdına kadar 25 çeşitten oluşan örneklerimiz ile merakınızı gidermek için hazır bekliyor.

İNSAN KALBİ • İNSAN VÜCUDU

İnsandan alınmış ve özel olarak korunarak bozulması engellenmiş gerçek kalp ve damar örneklerinin sergilendiği bu bölümde, insan kalp-damar sistemi hakkında genel bilgiler sunulmaktadır. Bunun yanında By-pass ameliyatlarında kullanılan yapay damarlardan 2 adet örnek de görülmektedir.

IŞIK ÇUBUĞU • FİZİK • MATEMATİK • ALGI

Düz olarak bakıldığında bir ışık çubuğu görülmesine rağmen çeşitli yollarla asıl görüntü görülebilmektedir. Kısmen de olsa görmenin nasıl olduğu anlatılmaktadır.

İNSAN VÜCUT MODELİ • İNSAN VÜCUDU

Plastikten yapılmış ve iç organlarının sökülüp takılabildiği bu anatomik insan modelinde, iskelet, kas, dolaşım, lenf, solunum, sindirim, hormonal, boşaltım ile üreme organ ve sistemleri bütün ayrıntısıyla incelenebilmektedir. Organ ve sistemlerin iç yapısı yanında, bunların vücutta bulundukları yerleri de ziyaretçiler kolaylıkla görüp öğrenebilmektedirler.

AKCİĞERLER ve SOLUNUM • İNSAN VÜCUDU

İnsan solunum sistemi bir çok yönü ile bu sergi birimizde ziyaretçilerin ilgisine sunulmuştur. Nasıl nefes aldığımızı ve diyaframın nasıl çalıştığını açıklayan bir model ve Röntgen filmlerinin yanı sıra, akciğerlerin nasıl çalıştığını ve yapısını izah eden ayrıntılı resimli bilgiler sergilenmektedir. Ayrıca akciğer hastalıkları ile ilgili olarak, gerçek insan akciğerlerinden alınmış 4 ayrı örnekle, sigara içen-içmeyen arasındaki farklar çok çarpıcı bir tarzda sergilenmektedir.

X-IŞINLARI • SPOR • İNSAN VÜCUDU

Elektromanyetik spektrumun görünür bölgesi dışında kalan X-ışınları özellikleri hakkında bilgiler ve bu ışınlardan faydalanılarak gerçekleştirilen Röntgen filmi çekiminin tanıtımı, bu sergi biriminin amacını oluşturur.

DENEY MASASI • FİZİK • MATEMATİK • ALGI • PSİKOLOJİ

Bu sergi biriminde ziyaretçilerimiz çok basit deneyler yapabilmektedir: Topoloji bulmacalarından, çizgi filme hatta algı yanılmalarına kadar pek çok deney.

İSKELET • İNSAN VÜCUDU

İnsan vücudunun çatısını oluşturan iskeletimiz, bütün kemikleri içerecek şekilde birleştirilmiş ve ziyaretçilerin ilgisine sunulmuştur. İnsan iskeletini yakından görüp incelemenin yanında, ziyaretçiler iskeletimizin görevleri, vücudumuzda kaç kemik olduğu, kemiklerin yapısı, eklemler ve yapıları hakkında bilgiler edinmektedir.

GERİLİM ALTINDA KEMİK GÜÇLENMESİ • İNSAN VÜCUDU

Gerçek bir insan kemiğinin iç yapısı ayrıntılı olarak burada sergilenmektedir. Kemiklerimize, yürürken ve ayakta dururken nasıl bir gerilimin uygulandığını, bu gerilimin kemiklere faydalı olduğunu, kemiklerimize faydalı ve zararlı diğer etkenlerin neler olduğunu öğrenmek imkanı vardır.

SPİRALİN DÖNÜŞÜ • ALGI

Spirali çevirip 30 saniye kadar baktıktan sonra arkadaşınıza veya herhangi bir objeye bakarsanız, çok şaşırtıcı bir şeyle karşılaşıyorsunuz.

ZOETROPE (ÇİZGİ FİLM) • FİZİK • İNSAN VÜCUDU

Bu aygıtta birbiri peşi sıra hızla geçmekte olan, her seferinde bir adet ve birbirinden farklı, hareketsiz resim görürsünüz.